Latvijas Sociālistiskā partija


07.05.2018

Š.g. 29.aprīlī Sīrijas suverēnā valsts cieta no atkārtota raķešu trieciena. Mēs publicējam dažādu valstu iedzīvotāju rīkotās protesta akcijas pret ASV, Anglijas un Francijas agresīvo, militāro politiku.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

03.05.2018

2018.g. 1.maija darbaļaužu protesti, mītiņi un gājieni dažādās pasaules valstīs.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

29.11.2016

Spilgts bija leģendārā Kubas Revolūcijas līdera mūžs. Visu savu dzīvi viņš veltīja cīņai par dzimtās zemes neatkarību, pašaizliedzīgi kalpojot Kubas darba tautai. 

Viņa varonība un drosme, spēja pārliecināt un vest aiz sevis cilvēkus, neizsmeļama ticība sociālā taisnīguma uzvarai, vainagojās ar nīstā proamerikāniskā režīma gāšanu un pirmās sociālistiskās valsts izveidi Rietumu puslodē.


Kastro vadībā tika izveidots viens no labākajiem bezmaksas veselības aprūpes modeļiem Pasaulē, kā arī lieliska izglītības sistēma, ko iedzīvotāji saņem par velti.

Brīvības sala kļuva par cīņas piemēru Dienvidamerikas un Āfrikas apspiestajām un paverdzinātajām tautām, iedvesmoja miljoniem darba cilvēku visos kontinentos.

Neskatoties uz to, ka Kastro kļuva par vienu no spilgtākajiem XX gadsimta politiķiem, saviem tautiešiem viņš vienmēr bija “biedrs Fidels”. Godīgs un cilvēcīgs, pieticīgs un vienkāršs- tādu atceras viņu kubieši. Šīs personības īpašības un viņa nesalaužamais revolucionāra gars iedvesmo varonīgo tautu arī šodien.

Sērojot par Jums, Komandante,

LSP Valde
Rīgā, 26.11.2016.g.04.10.2016

No 7.-8. septembrim Eiropas Parlamenta ēkā Briselē notika divu dienu konference par tēmu «Maza apjoma piekrastes zvejas aizsardzība», ko organizēja Eiropas Parlamenta grupa GUE/NGL («Eiropas Apvienotie kreisie spēki/. Ziemeļvalstu Zaļie kreisie spēki»). Latvijas Sociālistiko partiju tajā parstāvēja partijas pirmorganizācijas «Spilve» pirmais sekretārs Aleksandrs Petrovs.

Ziņotāji no dažādām valstīm runāja par tādiem jautājumiem, kā darba ņēmēju tiesības un drošība jūrā, sieviešu loma zivsaimniecības nozarē, lielo starpvalstu zvejniecības kompāniju sadarbības ietekme uz maza apjoma zvejniecību. Par katru no šiem jautājumiem notika arī diskusija, kuras laikā varēja izteikties visi klātesošie.

Kopumā, par divu dienu tikšanās vadmotīvu kļuva neapmierinātība ar Eiropas Savienības politiku attiecībā pret sabiedrībām, kuru darbība ir saistīta ar piekrastes zvejniecību, proti: šīs nozares stingrā centralizācija, nespēja saprast šajā sfērā strādājošo cilvēku objektīvās vajadzības. Savdabīgu tikšanās “rezumējumu” izteica biedrs no Spānijas, ar skanīgu uzvārdu Kastro, kas aicināja visus klātesošos saprast, ka pati par sevi kapitālistiskā sistēma un tirgus ekonomika apšauba sīkzvejniecības eksistenci. Viņa domu papildināja biedri no Īrijas un Vācijas, kas īpaši uzsvēra sadarbiebības nepieciešamību apvienotās kreiso spēku organizācijas ietveros, lai cīnītos par savām tiesībām - jo tikai cīnoties cilvēks var iegūt savas tiesības.


30.03.2016

No 21. līdz 23.martam Atēnās, pēc Grieķijas puses iniciatīvas, notika vairākas LSP pārstāvju un Grieķijas Komunistiskās partijas CK biedru un CK aparāta darbinieku darba tikšanās, kā arī tikšanās ar vietējās arodbiedrības pārstāvjiem. No LSP puses piedalījās partijas priekšsēdētāja vietas izpildītājs Vladimirs Frolovs un Valdes loceklis Sergejs Treinis.

Vizītes laikā notika tikšanās ar GKP CK Ģenerālsekretāru Dimitrisu Kucumbusu, kā arī ar Starptautisko attiecību nodaļas, Darbaļaužu un arodbiedrības kustības, Ideoloģijas komisijas, Grieķijas komunistiskās jaunatnes un PAME pārstāvjiem.   

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

Tikšanās laikā puses iepazīstināja ar savu viedokli par dažādiem iekšējiem un ārējiem notikumiem, apsprieda komunistisko partiju darba specifiku mūsdienu apstākļos, vienojās par turpmāko sadarbību «Eiropas komunistisko un darba partiju iniciatīvas» un žurnāla «Straptautiskais komunikomunistiskais apskats» ietvaros.


01.02.2016

2016.gada 20.janvārī Viļņā no sirds nepietiekamības nomira bijušais Lietuvas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs Mikolass Burokjavičus.

1946.gadā 19 gadīgais Mikolass iestājās VK(b)P un palika uzticīgs savai izvēlei visu dzīvi. Papildus partijas darbam vēl nodarbojās arī ar pētniecisko un mācību darbību, viņš bija vēstures zinātņu doktors un Viļņas Valsts pedagoģiskā institūta zinātniskā komunisma un politoloģijas katedras profesors.

1feb.jpg

1999.gadā tika apsūdzēts par traģisko 1991.gada janvāra notikumu organizēšanu Viļņā un notiesāts uz 12 gadiem. Viņam bija iespēja tikt atbrīvotam pirms termiņa, ja viņš uzrakstīs lūgumu par apžēlošanu, bet Burkjavičus noraidīja šo priekšlikumu, paziņojot, ka viņš nav vainīgs Dzimtenes priekšā.

Latvijas Sociālistiskā partija izsaka visdziļāko līdzjūtību radiniekiem.


14.12.2015

2015.gada 7.decembrī Briselē, Eiropas Parlamenta ēkā,  pēc Grieķijas KP iniciatīvas, notika Eiropas komunistu tikšanās, kurā piedalījās 36 komunistisko un strādnieku partiju priekšsēdētāji, un tās tēma bija: «Nostiprināt darbaļaužu cīņu pret kapitālistisko barbarismu, kas rada kara draudus, nabadzību, bēgļu un migrantu pieplūdumu. Par Eiropu, kurā valda sociālisms, miers un sociālistiskais taisnīgums».

Otrdien, 8.decembrī notika arī ikgadējā «Eiropas Komunistiskās Iniciatīvas» plenārsēde, kas ir viena no Eiropas komunistisko un strādnieku partiju reģionālās sadarbības un darbības koordinēšanas formām.

Visos Tikšanās un Iniciatīvas pasākumos piedalījās arī Latvijas Sociālistiskās partijas pārstāvis, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Vladimirs Frolovs.

14dec.jpg

Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvji  dalījās ar pieredzi un informāciju par situāciju savās valstīs un to partiju darbību, kā arī apsprieda notikumus, kas risinās kapitālistiskās krīzes un saasinās starptautiskā imperiālisma antagonisma rezultātā. 

Uzmanības centrā bija imperiālistiskais karš Sīrijā, kā arī bīstamā notikumu attīstība Ukrainā, migrantu un bēgļu problēma, un kapitāla, prettautisko valdību un ES uzbrukumi darbaļaužu un citu tautas slāņu tiesībām. Šie uzbrukumi tiek veikti vienlaicīgi ar antikomunisma propogandēšanu un komunistiskās partijas darbības ierobežošanu. 

Daudzi partiju pārstāvji atklāja NATO un ES imperiālistisko organizāciju reakcionāro lomu notikumu attīstības gaitā, uzsvēra nepieciešamību stiprināt tautu cīņu pret vienošanos par Transatlantijas tirdzniecības un investīciju partnerību starp ES un ASV (TTIP), NATO pretraķešu aizsardzības sistēmas izvietošanu, pret kapitālismu un monopolu kopumā.

Komunistisko un strādnieku partiju pārstāvji atzinīgi novērtēja cīņu, kas notiek daudzās valstīs, par prettautisko pasākumu atcelšanu, par solidaritāti ar bēgļiem, kā arī pret nacionālistiskajiem, fašistiekajiem spēkiem, pret imperiālistisko karu, par ceļu, kas ved uz sabiedrību, kurā cilvēki neekspluatē viens otru.


28.08.2015

Nesen Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs paziņoja par savu atkāpšanos no amata un pirmstermiņa parlamenta vēlēšanu rīkošanu.  Tiek ziņots, ka jaunās vēlēšanas Grieķijā varētu notikt 20. septembrī. A. Ciprs  kopā ar savu partiju SYRIZA  cer atkal iegūt tautas uzticības mandātu. Bet vai izdosies vēlreiz, apsolot atcelt anticilvēciskos likumus, šo mandātu iegūt?

Kā pavēstīja mūsu biedri no Grieķijas Komunistiskās partijas ( KKE), kas jau iepriekš brīdināja, ka SYRIZU ir ievēlējusi buržuāzija krīzes novēršanai, taču tā nav spējusi strādāt tautas interesēs, un dažu mēnešu laikā, kamēr “kreiso” partija SYRIZA bija pie varas, valdība ne tikai neatcēla vairāk nekā 400 prettautiskos likumus, ko bija pieņēmušas iepriekšējās valdības, bet turpināja arī to realizēšanu. Vēl arī, tā dēvētās “kreisā patriotisma” valdības laikā, Grieķija nostājās uz imperiālistisko savienību NATO un ES, stratēģiskās alianses ar ASV darbības ceļa. Valdība apsolīja ASV un NATO, ka izveidos tām jaunu kara bāzi, nobalsoja ES ietvaros par tirdzniecības kara paplašināšanu pret Krieviju u.c. Tas parādīja, ka SYRIZA valdība ir vēl viena prettautiska valdība, kas tāpat kā iepriekšējās valdības ar “kreiso”lozungiem uzticīgi kalpo ES un NATO prettautisko likumu buržuāzijai.

Grieķijas Komunistiskā partija visu šo laiku ir cīnījusies par visu prettautisko darbību atcelšanu. Un arī  tagad Grieķijas komunisti cīnās par Grieķijas Komunistiskās partijas ietekmes palielināšanu darba tautas masās un parlamentā, turpinot aizstāvēt  strādnieku šķiras intereses un atbrīvot to no kapitālisma ekspluatācijas važām.


18.06.2015

Sestdien, 13.jūnijā, Latvijā notika LTK veterānu tikšanās. Pasākumā piedalījās pa diviem pārstāvjiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas- tiešie to notikumu dalībnieki, kas LTK gados dienēja ar Suvorova ordeni apbalvotajā  130. Latviešu strēlnieku korpusā, 8. Gvardes igauņu strēlnieku pulkā un ar Sarkanā karoga ordeni apbalvotajā Klaipēdas lietuviešu strēlnieku divīzijā.

Tikšanās organizatori bija Latvijas Sociālistiskā partija, Igaunijas kara  vēstures klubs „Front Lain” un Lietuvas kara vēstures apvienība „Aizmirstie Karavīri”.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

Pasākuma laikā dalībnieki nolika ziedus un aizdedzināja piemiņas sveces Igaunijas strēlnieku korpusa brāļu kapos Tušķos, Lietuvas divīzijas brāļu kapos Liekņos, Latvijas korpusa brāļu kapos Vaiņodē un Dobelē un citās vietās. Vēl arī Bunkas ciematā apmeklēja memoriālo akmeni, kas atrodas tajā vietā, kur tika pieņemta fašistiskā grupējuma „Kurland”  kapitulācija.  

Tikšanās noslēdzās ar svētku vakariņām. Delegācijas apmainījās ar piemiņas dāvanām,  frontinieki atcerējās cīņu epizodes, dalījās atmiņās savā starpā un ar jaunatni par saviem pārdzīvojumiem, par pieredzēto pirms 70 gadiem. Izdevās arī apspriest  visu trīs valstu veterānu organizāciju kopējās sadarbības nākotnes plānus.