Latvijas Sociālistiskā partija

06.08.2018

Jūnijs 


Pirejas (Grieķija) dokeri ar streika palīdzību panāca kolektīvā līguma noslēgšanu


Argentīnas saimnieciskā dzīve tika paralizēta nacionālā 24 stundu streika dēļ 


Vācijas valdība bija spiesta piekāpties 220 000 streikotāju priekšā un piekrist prasību izpildei

Jūlijs

Eiropas Parlamenta darbs tika apgrūtināts tulku streika dēļ.


Krievijā norisinājās masveida protesti pret plānoto pensijas reformu


06.04.2017

2017.gada 23.februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika iesniegti grozījumi Latvijas Republikas Darba likumā. Jaunajā likumprojekta redakcijā paredzētas izmaiņas Darba likuma 68.pantā ‘’Piemaksa par darbu virsstundās un svētku dienās,’’ kas uzliek darba devējam par pienākumu apmaksāt strādājošajiem pirmās divas darba virsstundas 50% apmērā no pamatalgas. Pašreizējā likumdošanas norma liek darbadevējam apmaksāt pirmās divas darba virsstundas 100% apmērā no pamatalgas.

Pašreizējā likumdošana nosaka arī iespēju strādājošajam noslēgt darba līgumu ar vairākiem darbadevējiem, kas ļauj nodrošināt ģimeni maiņu darbā strādājošiem darbiniekiem. Ierosinātās izmaiņas piešķirs darbadevējam tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbadevējs uzskatīs, ka viņa interesēm kaitē darbinieka noslēgtais darba līgums ar citu darbadevēju. Par darba ņēmēja interesēm Latvijas valsts kā jau vienmēr domā vismazāk.

Jaunajā likumprojektā paredzētas izmaiņas 145.pantā, kas pieļautu iespēju darbadevējam neieskaitīt un neapmaksāt arī pusdienu pārtraukumu. Pašreizējā likumdošana noteic, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz apmaksātu atpūtas laiku, ja darbdiena pārsniedz sešas stundas, savukārt aizliegumam pamest darbavietu darba laikā ir jābūt pamatotam un norādītam darba līgumā.

Latvijas Sociālistiskā partija uzskata, ka iesniegtās izmaiņas Darba likumā ir atklāti vērstas pret darba ņēmēju interesēm un aicina visus strādājošos, arodbiedrības, kā arī sabiedriskās organizācijas apvienoties organizētā protestā pret šo izmaiņu ieviešanu.25.11.2015

Latvijas Sociālistiskā partija pauž savu atbalstu Latvijas izglītības un zinātnes darbiniekiem 2015.gada 27. novembra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā brīdinājuma streikā, cīņā par savām tiesībām uz pienācīgu algu un Latvijas nākotni. Veselību, stingru stāju un stipru mugurkaulu!

25nov.jpg05.05.2015

Latvijas Sociālistiskā partija, tāpat kā katru gadu, rīkoja 1.maija mītiņu. Mītiņš bija veltīts darbaļaužu tiesību aizsardzībai un sašķeltības pārvarēšanai šajā cīņā. Šodien, vēl joprojām, Latvijas darbaļaudīm aktuālas ir prasības par sociālo taisnīgumu, pietiekamu darbavietu skaitu, drošiem darba apstākļiem un pienācīgu atalgojumu.

Šogad pasākums notika Vērmanes dārza estrādē, Rīgā. Tajā pulcējās apmēram 200 cilvēku. Cilvēkiem rokās bija plakāti, kas vēstīja: «Cīnies par labāku dzīvi!», «Darba algu darbspējīgajiem, sociālo nodrošinājumu- pārējiem! «Strādnieki saņem grašus, vadošie tērē miljonus», «Kapitālisms ir bankrotējis! «Valdošie! Beidziet iznīcināt savu tautu!».

Runātāji, kuru vidū bija dažādu paaudžu un tautību cilvēku, savas uzstāšanās laikā runāja par nepieciešamību cīnīties par darbaļaužu tiesībām. Latvijā šādai cīņai netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Kaut gan tā laika, kad radās 1.maija svētki, problēmas ir aktuālas arī šodien. Kapitālisms nav spējīgs nodrošināt visiem normālus dzīves apstākļus.

- «Mūsu Latvijā 20% bagātākajai  iedzīvotāju daļai ienākumi ir 6 reizes lielāki nekā 20% nabadzīgāko iedzīvotāju. Vai tas ir taisnīgi? Bet kur ir mūsu protesta balss?- pie klausītājiem griezās Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks. Tagad ir četras brīvdienas. Arodbiedrības neko neorganizē, tikai sporta pasākumus. Bet tas, ka darbaļaudis grimst nabadzībā, arodbiedrības neuztrauc».

A.Rubiks aicināja aktīvāk cīnīties par savām tiesībām un iestāties Sociālistiskajā partijā, lai vienotos kopējā cīņā:
- «Sociālistiskā partija iestājas par to, lai vara tiešām piederētu tautai, bet nevis tikai formāli. Nāciet uz mūsu organizētajiem pasākumiem! Ņemiet līdzi savus radiniekus un kaimiņus! Stājieties Latvijas Sociālistiskajā partijā! Tikai tad, kad darbaļaužu prasības kļūs par masveida, valdība tajās ieklausīsies».


19.03.2015

Janvārī Grieķijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja galēji kreiso partiju koalīcija (SYRIZA). SYRIZA panākumi pārspēja visas cerības, kaut gan tie neļāva izveidot vienas partijas valdību. SYRIZA  izveidoja koalīciju kopā ar partiju «Neatkarīgie grieķi».

SYRIZA līderis Aleksis Cipras kļuva par jauno Grieķijas ministru prezidentu. SYRIZA nākšana pie varas notika vienlaicīgi ar solījumiem pārtraukt grūto ekonomikas politiku, ko grieķiem uzspiež starptautiskie kreditori, apmaiņā pret finanšu palīdzību. Reālajā dzīvē šie solījumi izrādījās ne tik vienkārši izpildāmi. 

Kā mums vēsta Grieķijas Komunistiskā partija, kas arī iekļuva parlamentā, bet netika iekļauta valdošajā koalīcijā- Jaunā Grieķijas valdība ved pārrunas ar ārzemju kreditoriem ( ES, Eiropas Centrālo banku, Starptautisko Valūtas Fondu), ko dēvē par «trijnieku » vai «trīs institūtiem ».  «Trijnieks » izdara spiedienu uz Grieķijas valdību.  Valdība atkāpjas, apgalvojot, ka veic manevrus tāpēc, ka pēc ministru prezidenta A.Ciprasa vārdiem  «Eiropas cīņā mums tika sagatavotas lamatas(…), ar mērķi panākt finanšu asfiksijas un valdības gāšanu». Tajā pašā laikā finanšu ministrs Janis Varufakis paziņoja, ka valdība atkāpjoties, ievēro savu  "plāno sarkano līniju", kuru tā nedomā pārkāpt. 

Izanalizējot sarunu gaitu, Grieķijas Komunistiskā partija secina, ka jaunais līgums starp valdību un  «trīs institūtiem», balstoties uz kuru tiks turpināta jau pieņemto anticilvēcisko likumu realizēšana, ko papildinās ar jauniem, jauno saistību ietvaros, ko uzņemas jaunā koalīcijas valdība, nebūs izeja  darbaļaudīm. Izeja strādājošiem cilvēkiem nav darījumi ar ES vai PVF, kas tiek īstenoti it kā, lai izbeigtu «grūto ekonomiku ", bet īstenībā paver plašas iespējas sniegt valsts atbalstu kapitālistiskās ekonomikas atjaunošanai.

Pēc Grieķijas Komunistiskās partijas domām , lai izietu no radušās situācijas darba tautai ir aktīvāk jācīnās, lai atjaunotu visu to, kas tika pazaudēts pēdējos gados. Tā arī ir tā  "plānā sarkanā līnija" darba tautai, kas ietver sadursmi un plaisu ar imperiālistiskajām aliansēm, tādām kā ES un NATO, kā arī ar tiem, kas tur savās rokās patieso varu un ražošanas līdzekļus ar kapitālu.


17.03.2015

Latvijas Sociālistiskā partija nodod svarīgu informāciju no Pasaules Arodbiedrību Federācijas, kas pārstāv 90 milj. darbaļaužu 126 valstīs.

Pasaules Arodbiedrību Federācija nosoda NATO provokatorisko rīcību, izvietojot militāro spēku Melnajā jūrā un Krievijas robežu tuvumā. ASV, ES un to sabiedroto Austrumeiropā  agresivitāte var nozīmēt tikai šī reģiona tautām jaunu  nelaimi un asins izliešanu.

Melnajā jūrā 2015.g. 4.martā sākās NATO jūras kara grupas mācības, kurās piedalījās Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas kara kuģi. Vienlaicīgi notiek arī NATO mācības (Crisis Management Exercise – Krīžu situāciju vadība), kas tiek plānotas laika periodā no 4. Līdz 10.martam. Tajā ir iesaistīts civilais un militārais personāls NATO valstu galvaspilsētās,  alianses štābā. Šie manevri neparedz izvietot karaspēku uz vietas. Mācības notiek, lai praktiski izmēģinātu lēmumu pieņemšanas paņēmienus, balstoties uz pilnībā virtuālu scenāriju. 

Ar šiem apstākļiem pilnīgi pietiek, lai būtu skaidrs, ka tiek gatavotas darbības, kas var būt īstenotas, piemēram, sākoties konfliktam starp Krieviju un Ukrainu, vai starp Krieviju un Gruziju, «jūras aspekts », kas notiks Melnajā jūrā.

Pasaules Arodbiedrību Federācija, atbalsta cīņu par mieru un normālu tautu līdzāspastāvēšanu, nosoda ASV un Eiropas Savienības konfrontācijas saasināšanos ar Krieviju, kā arī NATO imperiālistisko politiku, kas pastiprina agresiju Austrumeiropā.


08.03.2015

Latvijas Sociālistiskā partija  nodod sveicienus 8.martā no Pasaules Arodbiedrību Federācijas. Šodien  šajā starptautiskajā organizācijā ir apmēram 80 miljoni cilvēku, kas ir apvienojušies vairāk nekā 200 arodbiedrībās no 105 valstīm.

Pasaules Arodbiedrību Federācija sveic strādājošās sievietes no visas pasaules un apstiprina savu atbalstu cīņā par patiesu vienlīdzību, pret ekspluatāciju un kapitālisma barbarismu.

Mēs pārņemam cīņas stafeti no Ņujorkas  šuvējām un audējām, kas 1857. gadā prasīja darba laika samazināšanu, vienlīdzīgu apmaksu par vienlīdzīgu darbu, labākus un drošākus darba apstākļus.

Mēs pārņemam cīņas stafeti no visām strādājošām sievietēm, kas  70 gadu laikā, kamēr Pasaules Arodbiedrību Federācija veic aktīvu cīņu, ar pašu spēkiem un apņēmību ir devušas lielu ieguldījumu, lai uzlabotu strādājošo sieviešu un vīriešu stāvokli visā pasaulē.

Mēs turpinām cīnīties šodien tāpēc, ka pēc pusotra gadsimta, neskatoties uz zinātniski tehnoloģiskā progresa ātrumu, darba stundas palielinās. Mēs turpinām cīnīties šodien tāpēc, ka strādājošo vīriešu un sieviešu darba algas samazinās pretēji lielajai bagātībai, ko mēs saražojam. Mēs turpinām cīnīties šodien tāpēc, ka pat XXI gadsimtā tiesības uz darbu, izglītību, veselības, mātes tiesību aizsardzību, atbilstošajiem sociālajiem pakalpojumiem un reālu vienlīdzību netiek ievērotas. 


23.01.2015

Š.g. 17. janvārī, Latvijas Sociālistiskās partijas (LSP) valdes sēdē sprieda saņemto vēstuli no Grieķijas KP centrālas komitejas starptautiskās nodaļas, kas tika adresēta komunistiskām un strādnieku partijām.

Valde piekrīt jūsu novērtējumam par notiekošo šodien pasaulē, Eiropā un dažās citās valstīs. Mēs piekrītam, ka kapitālisms maina taktiku, nevis savu būtību. Tas ir un paliek par visas pasaules tautu darba laužu ekspluatatoru un apspiedēju, un tas paliks arvien agresīvāks un vēl vairāk attālināsies no tautas interesēm. 

Attiecībā uz to, kas ir saistīts ar Grieķijas pirmstermiņa vēlēšanām, to jūs labāk zināt un mēs esam pateicīgi par informāciju.

LSP Valde pilnīgi piekrīt GKP lēmumam par apņēmīgu GPK stiprināšanu, tautas kustības reorganizāciju, darba klases un citu tautas spēku savienības formēšanu. Tas ir nepieciešams arī citām kreisajām partijām, ieskaitot Latvijas Sociālistisko partiju. Lai īstenotu šo mērķi, mūsu partijas XVIII kongress ir pieņēmis lēmumu izstrādāt partijas Programmas jauno redakciju līdz 2016. gadam.

Biedri, mēs esam ar jums! Pieņemiet mūsu biedru sveicienu un solidaritāti cīņā par darba ļaužu interesēm!

LSP priekšsēdētājs,
Eiropas Parlamenta VII sanāksmes deputāts
Alfrēds Rubiks

Rīga, 2015. gada 18. janvārī